چاپ این صفحه

نحوه استفاده از سامانه پیام کوتاه

برای دریافت هر یک از خدمات موجود در جدول ذیل، کلمه کلیدی مورد نظر را به شماره 02188461390 ارسال نمایید. به عنوان مثال برای اطلاع از وضعیت سفارش خود کلمه کلیدی  " پیگیری سفارش " و برای دریافت تعرفه خدمات و قیمت تولید و چاپ لوح فشرده، کلمه کلیدی  " تعرفه " را پیامک کنید.
ردیف کلمه کلیدی ارسال به شماره شرح
1 3 02188461390 اطلاع از تعرفه روزانه خدمات
2 P 02188461390 اطلاع از وضعیت سفارش ثبت شده
3 2 02188461390 دریافت آدرس پستی شرکت آروین لوح پرداز
4 1 02188461390 دریافت شماره حساب شرکت آروین لوح پرداز
5 - 02188461390 ارسال انتقادات و پیشنهادات مشتریان گرامی
6 - 02188461390 پاسخ به پرسش های مشتریان

چاپ این صفحه