چاپ این صفحه

دانلود لیبل CD و لیبل DVD

همانطور که در قسمت طراحی لیبل توضیح داده شده است، لیبل CD و لیبل DVD یک اندازه می باشد. شما می توانید شابلون آن را با استفاده از لینک زیر دانلود کنید. 

دانلود لیبل CD و لیبل DVD

چاپ این صفحه